Logo van Sociaal Wijkbeheerder
{uniform form=3/}

Hennep­plantages in uw huur­woningen?

Recherche Sociaal wijkbeheerder

Het rechercheteam van Sociaal Wijkbeheerder gaat de strijd aan met hennepplantages die in uw huurwoningen voorkomen, zodat deze snel en met zo min mogelijk overlast door ons rechercheteam worden getraceerd en kunnen worden opgeruimd.

Hennepplantages geven veel overlast

Elke corporatie wordt vroeg of laat geconfronteerd met hennepplantages in zijn of haar woningen. Nadat u de politie hierover heeft ingelicht, zult u zelf voor de kosten moeten opdraaien. Door een afwachtende houding aan te nemen, staat u ook nog eens achteraan in de rij om de kosten te verhalen op de hennepkweker. De politie plukt de kweker al kaal, het netwerkbedrijf heeft zijn rekening ook al ingediend en u zit met een woning opgescheept waaraan het nodige moet gebeuren om het weer verhuurbaar te krijgen.

Het advies van Sociaal Wijkbeheerder luidt dan ook:

Hennepplantage in uw huurwoning? Bel direct Sociaal Wijkbeheerder!

Door de effectieve aanpak van Sociaal Wijkbeheerder, vergroot u de verhaalsmogelijkheden en blijft u voldoen aan uw maatschappelijke verplichtingen.

De rechercheurs van Sociaal Wijkbeheerder verifiëren namelijk eerst of er daadwerkelijk sprake van een hennepplantage is, of de identiteit van de huurder klopt en wat de verhaalsmogelijkheden zijn. Pas daarna gaat het team naar de woning van de huurder voor de confrontatie. Door deze werkwijze vergroot u niet alleen uw kans op verhaalsmogelijkheid, maar u bespaart ook de kosten van een vernielde voordeur.

Wilt u meer informatie of een gesprek met ons voor het bestrijden van hennepplantages in uw huurwoningen, kunt u hieronder gelijk een adviesgesprek aanvragen.

Adviesgesprek aanvragen

Met huurincasso wanbetalingen tegengaan

Recherche Sociaal wijkbeheerder

Het rechercheteam van Sociaal Wijkbeheerder helpt corporaties bij het tegengaan van wanbetalingen, zodat de openstaande bedragen alsnog geïnd kunnen worden.

Het opsporen van wanbetalers

Staat u weleens stil bij het aantal afboekingen die u heeft gedaan, op advies van de deurwaarder omdat de huurder was verdwenen en/of er geen verhaalsmogelijkheden waren? De rechercheurs van Sociaal Wijkbeheerder kunnen u bijstaan in het opsporen van wanbetalers, ook als gaat het om oude vorderingen. Veel wanbetalers staan niet meer ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dit betekent echter niet dat zij niet meer in Nederland wonen. Dankzij onze track en trace database, zijn wij in staat om deze personen weer op te sporen en na te gaan welke verhaalsmogelijkheden er zijn.

Sociaal Wijkbeheerder int uw openstaande bedragen

Nadat alle activiteiten voor het opsporen van wantbetalers zijn verricht, kunnen wij ook namens u de openstaande bedragen innen bij de debiteur. Hier heeft u als corporatie dan ook geen omkijken meer naar en regelen wij de huurincasso voor u.

Neem contact op voor meer informatie of vraag gelijk huurincasso van Sociaal Wijkbeheerder aan.

Adviesgesprek aanvragen

Wat zijn de kosten bij inschakeling van het recherche­team?

Ernstige overlast Sociaal wijkbeheerder

Natuurlijk zit er een kostenplaatje verbonden aan onze rechercheurs. Echter kan dit kostenplaatje voor u op nul eindigen. Zodra er sprake is van een wanprestatie of een aansprakelijkheid wegens schuld, kunt de factuur van Sociaal Wijkbeheerder tijdens de rechtszaak op de huurder, dan wel de veroorzaker verhalen. Zo blijven de kosten voor u zeer beperkt en kunt u gerust van ons rechercheteam gebruik maken.

Onderzoeksverslag

Naast het onderzoeksverslag krijgt u een gespecificeerde factuur die exact aangeeft hoeveel tijd een bepaald gedeelte van het onderzoek gekost heeft en welke activiteiten ons rechercheteam hiervoor heeft verricht.

Sociaal Wijkbeheerder garandeert dat de gemaakte kosten door de rechter worden toegewezen. Indien de rechter om wat voor reden dan ook de kosten niet (geheel) toewijst, dan betaalt Sociaal Wijkbeheerder u het verschil terug.

Het gemiddelde uurtarief van een rechercheur ligt op €40,00 excl. btw per uur en exclusief reiskosten.

Een recherche­bureau dat voor uw belang opkomt

Recherche Sociaal wijkbeheerder

Sociaal Wijkbeheerder is naast een ontzorger voor woningcorporaties, ook een recherchebureau dat woningcorporaties helpt bij diverse vormen van overlast en incidenten.

Ervaren rechercheurs

De medewerkers van Sociaal Wijkbeheerder zijn ervaren specialisten zowel in de wijk als rechercheur. Deze rechercheurs beschikken allen over de vereiste opleidingen en diploma's en zijn in het bezit van het verplichte recherche-legitimatiebewijs. Omdat deze rechercheurs uit de wijk afkomstig zijn, kennen zij de heersende problemen en de aanpak van corporaties. Daardoor weten onze rechercheurs naadloos aan te sluiten bij uw organisatie.

Hoge professionaliteit en deskundigheid

Sociaal Wijkbeheerder onderscheidt zich in de markt door een hoge mate van professionaliteit en deskundigheid, ten aanzien van het recherche team en de hieraan verbonden activiteiten. Aanvullend op ons ons recherchewerk, geven wij u graag advies over eventuele juridische consequenties, implicaties voor het personeelsbeleid en over mogelijke proces- en procedureverbeteringen.

Sociaal Wijkbeheerder is ook nauw betrokken bij het onderwijs en de examinering van particulier onderzoekers /rechercheurs.

Klik op onderstaande pagina’s voor meer informatie over:

Wilt u meer informatie of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw bedrijf op het gebied van onderzoeken, trainingen of adviezen? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak.

Adviesgesprek aanvragen