Logo van Sociaal Wijkbeheerder

Wilt u verzuimfraude aanpakken?

Verzuimfraude Sociaal wijkbeheerder

Het rechercheteam van Sociaal Wijkbeheerder werkt samen met Greenstone Consultancy om verzuimfraude tegen te gaan.

Heeft u het vermoeden dat een werknemer ten onrechte thuis zit? Greenstone Consultancy is gespecialiseerd in het onderzoeken en aantonen van verzuimfraude. Wij lichten u graag in over de mogelijkheden om verzuimfraude te controleren en aan te tonen.

Wat houdt verzuimfraude precies in?

Onder verzuimfraude, ook wel oneigenlijk of frauduleus ziekteverzuim genaamd, wordt onder andere verstaan:

  1. een ziekmelding van een werknemer die niet daadwerkelijk ziek is;
  2. een 'zieke' werknemer die ergens anders (zwart) aan het werk is;
  3. overtreding van het ziekteverzuim reglement;
  4. het ten onrechte ontvangen van een uitkering.

De onderzoeksmethode die meestal wordt ingezet bij een onderzoek naar verzuimfraude is observatie. Greenstone Consultancy voert verzuimfraude onderzoeken uit en hier wordt altijd een onderzoeksrapportage gemaakt. Deze onderzoeksrapportages, inclusief het verzamelde bewijsmateriaal en beeldmateriaal, zijn geschikt voor het gebruik in eventuele juridische procedures.

Heeft u het vermoeden dat een van uw medewerkers schuldig is aan verzuimfraude? Licht ons dan in en in samenwerking met Greenstone Consultancy zal er een onderzoek gestart worden. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst met u besproken en kunt u bepalen welke maatregelen u hierop wilt gaan nemen.

Adviesgesprek aanvragen