Logo van Sociaal Wijkbeheerder

Een recherche­bureau dat voor uw belang opkomt

Recherche Sociaal wijkbeheerder

Sociaal Wijkbeheerder is naast een ontzorger voor woningcorporaties, ook een recherchebureau dat woningcorporaties helpt bij diverse vormen van overlast en incidenten.

Ervaren rechercheurs

De medewerkers van Sociaal Wijkbeheerder zijn ervaren specialisten zowel in de wijk als rechercheur. Deze rechercheurs beschikken allen over de vereiste opleidingen en diploma's en zijn in het bezit van het verplichte recherche-legitimatiebewijs. Omdat deze rechercheurs uit de wijk afkomstig zijn, kennen zij de heersende problemen en de aanpak van corporaties. Daardoor weten onze rechercheurs naadloos aan te sluiten bij uw organisatie.

Hoge professionaliteit en deskundigheid

Sociaal Wijkbeheerder onderscheidt zich in de markt door een hoge mate van professionaliteit en deskundigheid, ten aanzien van het recherche team en de hieraan verbonden activiteiten. Aanvullend op ons ons recherchewerk, geven wij u graag advies over eventuele juridische consequenties, implicaties voor het personeelsbeleid en over mogelijke proces- en procedureverbeteringen.

Sociaal Wijkbeheerder is ook nauw betrokken bij het onderwijs en de examinering van particulier onderzoekers /rechercheurs.

Klik op onderstaande pagina’s voor meer informatie over:

Wilt u meer informatie of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw bedrijf op het gebied van onderzoeken, trainingen of adviezen? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak.

Adviesgesprek aanvragen